CÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn và công đoàn bộ phận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.

        Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIII với mục tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn phải thiết thực, sát thực tế điều kiện công việc, ngành nghề đặc thù của tổ, bộ phận. Với số lượng 5845 đoàn viên đang sinh hoạt tại 210 tổ công đoàn thuộc 57 bộ phận, Công đoàn Công ty coi việc chỉ đạo sinh hoạt công đoàn từ cấp tổ đến cấp bộ phận trong công ty là nhiệm vụ quan trọng.

 Công đoàn Công ty xác định vị trí của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận là khâu mắt xích của công đoàn cơ sở nơi trực tiếp tuyên truyền, phát triển đoàn viên, nơi tổ chức cho đoàn viên công nhân viên chức – lao động hoạt động nhằm thực hiện đường lối, mục tiêu của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, là nơi trực tiếp thực hiện chức năng công đoàn. Góp phần xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững mạnh, tổ công đoàn có mạnh thì công đoàn cơ sở mới mạnh.

Đối với việc sinh hoạt cấp tổ, Công đoàn Công ty quy định: Mỗi quý (3 tháng) tổ công đoàn họp toàn thể các tổ viên 1 lần để kiểm điểm tất cả các mặt công tác của tổ về thực hiện nhiệm vụ quý trước – triển khai phương hướng, kế hoạch sản xuất của quý tới và triển khai nghị quyết của công đoàn bộ phận; thông báo, trao đổi về chế độ chính sách của đảng Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty, đơn vị; kiểm điểm về thực hiện  phong trào 2 biết, 2 bàn, 2 không và thực hiện quy chế đơn vị văn hoá của Công ty. Đồng thời biểu dương, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực trong lao động sản xuất.

Đối với việc sinh hoạt công đoàn bộ phận sẽ tổ chức họp toàn thể đoàn viên công đoàn bộ phận 6 tháng 1 lần, BCH công đoàn kết hợp với thủ trưởng đơn vị kiểm điểm các mặt hoạt động 6 tháng đầu năm về sinh hoạt, hoạt động của tổ công đoàn; triển khai kế hoạch, mục tiêu 6 tháng cuối năm một cách cụ thể có biện pháp thiết thực với điều kiện thực tế của đơn vị mình; kiểm điểm việc thực hiện  phong trào 2 biết, 2 bàn, 2 không của các tổ công đoàn; tuyên truyền, triển khai đến đoàn viên công đoàn chế độ chính sách, quyền nghĩa vụ của người lao động, thực hiện quy trình, quy phạm các nội quy, quy chế của Công ty, của vị; tuyên dương công nhân, đoàn viên lao động giỏi thu nhấp cao trong 6 tháng đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như văn nghệ, bóng đá, kéo co, bóng chuyền, cầu lông nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công nhân lao động.

Thực tế cho thấy, việc duy trì sinh hoạt công đoàn từ cấp tổ đến cấp bộ phận trong thời gian qua tại Công đoàn công ty đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, thể diện sự dân chủ theo đúng nội dung nghị định 60/2013/NĐ- CP của Chính phủ. Thông qua sinh hoạt các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên về điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại, thu nhập được lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn công ty tới dự giải quyết kịp thời tạo được niềm tin cho đoàn viên, người lao động, tạo thêm mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp từ đó tiếp tục xây dựng Công ty CP Than Vàng Danh phát triển bền vững.

                                                                                                                 Tin: Công Hạnh

Bài trướcTHAN VÀNG DANH ĐÀO TẠO AN TOÀN TRÌNH DIỄN CHÁY NỔ KHÍ MÊ TAN VÀ BỤI NỔ THAN
Bài tiếp theoĐẢNG ỦY THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG