ĐẢNG ỦY THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG

        Ngày 20/8/2016 Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

        Tại Hội nghị các đồng chí Đảng viên đã được nghe Phó giáo sư: Ngô Văn Thạo – Vụ trưởng – Ban tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Thỏa – Bí thư Đảng ủy Công ty đã báo cáo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng với mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy truyền thống “ kỷ luật và đồng tâm” truyền thống đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, huy động mọi nguồn lực, chủ động phát huy nội lực, tập trung cao độ các giải pháp để đạt các mục tiêu nhiệm vụ SXKD đề ra, phấn đấu tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 3-5% xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững vàng xây dựng công ty phát triển bền vững.

Với ba giải pháp lớn là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các đoàn thể quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 4( khóa XI) xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

       Với sức mạnh đoàn kết, thống nhất của trên 1400 Đảng viên trong Đảng bộ chắc chắn Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bài trướcCÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn và công đoàn bộ phận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.
Bài tiếp theoĐồng thuận vượt khó hoàn thành nhiệm vụ