Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

Tài liệu kèm theo TB về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT; PA triển khai nhân sự HĐQT

Bài trước10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU THAN VÀNG DANH NĂM 2022
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023