Biên bản họp BKS bầu trưởng ban

Bài trướcNghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018
Bài tiếp theoCông bố thông tin 24h về việc bổ nhiệm Ông Hồ Quốc giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty