Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói chào hàng: Sửa chữa phần thân máy, gầu xúc, động cơ, phần di chuyển, hệ thống thuỷ lực, điện của máy xúc lật hông ZCY-60R

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: Sửa chữa tường kè và nền sân bãi chứa than…
Bài tiếp theoThông báo Kết quả LCNCC gói chào giá Sửa chữa TĐT Máy xúc Kawasaki 85Z5 14LA-0957