Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp làm việc Tại Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin

         Sáng ngày 17/8/2017 Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Long – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn và đồng chí: Đặng Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ) đã về thăm và làm việc tại Công ty CP than Vàng Danh cùng đi với đoàn có đồng chí: Trần Văn Cừ – Trưởng ban tổ chức nhân sự TKV.

Sau khi thăm hiện trường sản xuất, trao đổi trực tiếp với một số công nhân tại Phân xưởng Kt9 ; Đoàn đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo chủ chốt của Công ty. Tại buổi làm việc đồng chí: Phan Xuân Thủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo với đoàn tóm tắt tình hình đổi mới phát triển của Công ty.

Theo báo cáo, thực hiện quyết định 314/QĐ -TTg ngày 07/02/2013 của thủ tướng chính phủ và các chỉ thị của TKV. Công ty đã triển khai sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp lại đầu mối các phòng ban, phân xưởng, tinh giảm số lượng lao động, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng hoàn thiện từ công tác tổ chức, quản lý, quản trị chi phí, tăng năng suất lao động. Công ty đã xây dựng các đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020 với 3 nhóm giải pháp chính là: Giải pháp đổi mới bộ máy quản lý; giải pháp về khoa học công nghệ; giải pháp quản trị doanh nghiệp.

       Đồng chí: Nguyễn Hồng Long đã phát biểu ghi nhận những cố gắng của CNCB Công ty. Đề nghị CNCB Công ty tiếp tục phát huy truyền thống” Kỷ luật – đồng tâm” của thợ mỏ, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2017 và thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu Công ty theo các giải pháp đã đề ra.

Một số hình ảnh:

Bài trướcHỘI THI THỢ GIỎI CẤP TẬP ĐOÀN NĂM 2017
Bài tiếp theoĐảng bộ Than Vàng Danh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII