Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019

 

Bài trướcThông báo tuyển sinh đào tạo nghề Cơ điện mỏ hầm lò năm 2018
Bài tiếp theoThông báo triệu tập ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019