Thông báo triệu tập và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcThông báo triệu tập ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019
Bài tiếp theoThan Vàng Danh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố