Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018

Bài trướcTVD Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018
Bài tiếp theoThông báo tuyển Lao động