Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: tham quan du lịch đối với CBCNV LĐ làm việc chuyên cần…

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Hút, nạo vét bùn…
Bài tiếp theoThông báo Mời chào hàng gói: Sửa chữa hệ thống âm thanh, hình ảnh tại phòng họp số 3…