Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Hút, nạo vét bùn…

Bài trướcThông báo kết quả chào hàng: Sửa chữa nhà goong Phân xưởng VTG2 mặt bằng + 129 giếng Vàng Danh
Bài tiếp theoThông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: tham quan du lịch đối với CBCNV LĐ làm việc chuyên cần…