Thông báo hủy gói chào hàng cạnh tranh: Sửa chữa nhà đài tưởng niệm

Bài trướcThông báo mời chào hàng: Sửa chữa nhà Đài tưởng niệm
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng cạnh tranh gói chào hàng: ” Sửa chữa kho các phân xưởng mặt bằng +120″