THAN VÀNG DANH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH QUÝ I/2017

      Thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/2017 – Công ty CP than Vàng Danh gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện khai thác xuống sâu, vào xa điều kiện địa chất khó khăn. Đặc biệt việc tiêu thụ than vùng miền Tây khó khăn dẫn đến than tồn kho tăng gây tồn đọng vốn ảnh hưởng đến SXKD của Công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp theo tinh thần “chủ động – sáng tạo – quyết liệt” và tăng cường công tác tuyên truyền để CBCNV hiểu, chia sẻ những khó khăn của Công ty, của Tập đoàn tạo đồng thuận cùng đoàn kết vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó Công ty còn đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi – năng suất cao”, các tổ chức đoàn thể tích cực đảm nhận các công trình phần việc khó đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Do vậy kết thúc Quý I các chỉ tiêu sản xuất chính cuả Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó than nguyên khai sản xuất 687.246 tấn bằng 25,5% kế hoạch năm, mét lò đào mới đạt 7276 mét lò bằng 25,2% kế hoạch năm.

      Mặc dù khó khăn nhưng đời sống mọi mặt của CBCNV luôn được chăm lo và từng bước được cải thiện, tiền lương bình quân đạt 10.790.000 đồng/ người/tháng, trong đó thợ lò là 12.950.000 đồng/người/tháng, các hoạt động VHTT được duy trì và tổ chức thường xuyên góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Trong quý tạo điều kiện cho 1.300 lượt CBCNV đi tham quan du lịch với số tiền là 1,3 tỷ đồng và điều đáng phấn khởi là trong quý Công ty không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng, số vụ TNLĐ nặng và nhẹ đều giảm so với cùng kỳ 2016.

       Công ty đã xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2017, theo đó than nguyên khai sản xuất 672.000 tấn, đào mới 7710 mét lò, tiền lương bình quân là 10,5 triệu đồng/người /tháng và đề ra nhiều giải pháp theo Kế hoạch điều hành năm 2017 của Tập đoàn, trong đó Công tác an toàn được đặc biệt quan tâm trong tất cả các công đoạn, các dây truyền, vị trí sản xuất, thực hiện tuyên truyền liên tục mọi lúc, mọi nơi, huấn luyện tỷ mỷ, kiểm tra quyết liệt, xử lý nghiêm minh, chỗ nào không an toàn dứt khoát dừng sản xuất để khắc phục, khi đảm bảo an toàn mới tổ chức sản xuất. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch Quý II đảm bảo an toàn.

Bài trướcCUỘC GẶP MẶT NGHĨA TÌNH
Bài tiếp theoNhững điển hình tiên tiến của Than Vàng Danh được vinh danh