Than Vàng Danh: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, giá cả vật tư đầu vào tăng cao, diện sản xuất ngày càng xuống sâu, vào xa, xong được sự quan tâm của chỉ đạo của Tập đoàn TKV mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty đã xây dựng nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thực hiện đạt kết quả cao.
Lò chợ CGH luôn vượt kế hoạch giao

Các chỉ tiêu SXKD đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể: Than nguyên khai thực hiện: 4,27 triệu tấn, bằng 110,4% Kế hoạch, tăng 10% so với năm 2021; Trong đó than Hầm lò là 3,4 triệu tấn bằng 109,7% Kế hoạch tăng 10,5% so với năm 2021; Đào lò mới 39.380 mét bằng 103,8% Kế hoạch, tăng 12,1% so với năm 2021; Doanh thu đạt trên 6000 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 1.100 tỷ đồng. Đời sống mọi mặt của người lao động tiếp tục được quan tâm, chăm lo và cải thiện, thu nhập bình quân đạt trên 18 triệu đồng/ người/ tháng.Thợ lò có mức thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng. Trên 8000 lượt người được đi thăm quan, nghỉ mát, có gần 1.000 lượt người được đi nước ngoài.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể đạt kết quả tốt. Trong năm phát triển 57 đảng viên mới, phát thẻ Đảng cho 30 đảng viên, có 9 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 9 Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia góp phần cùng công nhân, cán bộ toàn Công ty thực hiện thắng lợi chính trị trong năm. Kết quả Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Công ty đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng ủy Công ty đã xậy dựng nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các mục tiêu cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 ngày từ ngày đầu tháng đầu.

Bài trướcThông báo mời chào hàng gói: Thu gom, vận chuyển và xử lý giác thải
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Sửa chữa thay thế các thiết bị vệ sinh khu Cánh Gà…