Báo cáo thường niên năm 2022

báo cáo thường niên năm 2022

Bài trướcThông báo mời chào hàng cạnh tranh “Sửa chữa phần thân máy, gầu xúc, động cơ, phần di chuyển, hệ thống thuỷ lực, điện của máy xúc lật hông ZCY-60R (Số TS: ZCY60-003/17; Số thẻ TS: B17-2975)”
Bài tiếp theoThông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(tài liệu đại hội kem theo)