MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN CÔNG TY NĂM 2018

          Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm diễn ra Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ( Nhiệm kỳ 2018-:-2023).

          Công đoàn công ty triển khai thực hiện một số nội dung  công tác tuyên giáo trong năm 2018, cụ thể:

1.Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, CNLĐ. Trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn; tùy từng điều kiện cụ thể các bộ phận tổ chức ôn lại kỷ niệm: 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng 20/8 (1888-2018) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 02/2(1908-2018).

2. Tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2018-:-2023) từ đó làm nổi bật sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Chú ý tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của địa phương, ngành và đất nước; các phong trào thi đua, tích cực đảm nhận công trình chào mừng đại hội; học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

3.Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biễn tình hình tâm trạng, tư tưởng của đoàn viên, CNLĐ nhất là những đoàn viên có ngày công tham gia sản xuất thấp, đoàn viên vi phạm kỷ luật. Tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chinh phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020. Triển khai các hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức công đoàn. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

          Vận động đoàn viên CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm nội quy, qui chế của Tập đoàn và Công ty; phát huy truyền thống ” Kỷ luật và Đồng tâm”, chia sẻ, đồng lòng vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thi đua năm 2018: ” An toàn – Đổi mới – Phát triển “; tuyên truyền sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng về “ Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020 ”.

4.Phát động, hưởng ứng và triển khai  hiệu quả các hoạt động ” Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn – VSLĐ  năm 2018″ với những nội dung thiết thực. Tham mưu cấp ủy Đảng, chuyên môn quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động đồng thời triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế lao động  01/5 ( 1886-2018).

5.Tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia; tăng cường gửi tin, bài, ảnh về Website của Công ty, Công đoàn TKV và Tập đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền gương Người tốt – Việc tốt trên các phương tiện tuyên truyền của Công ty. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNLĐ. Vận động đoàn viên hưởng ứng và tích cực tham gia Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018 theo Kế hoạch số 697/KH-CĐTKV ngày 08/8/2017 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

          Với 5 nội dung trọng tâm nêu trên cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công ty, tin tưởng rằng công tác tuyên truyền năm 2018 của Công   đoàn công ty sẽ đạt được kết quả được đông đảo đoàn viên, CNLĐ trong công ty hưởng ứng tích cực.

                                                                                         Tin: Công Hạnh

                                                                                                                       

 

 

Bài trướcTập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa cho cán bộ công đoàn cơ sở
Bài tiếp theoGắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V