Đoàn TN Than Vàng Danh dọn vệ sinh môi trường sau tết Bính Thân 2016

Sáng ngày 21/02/2016 Đoàn TN Công ty đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường mặt bằng sân công nghiệp khu Giếng Cánh Gà và Giếng Vàng Danh.