Ban Nữ Công TKV Tổng kết 8 tháng đầu năm 2017

         Vừa qua Tại Than Vàng Danh  đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác nữ công 8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 của Ban nữ công Công đoànTKV.

       Dự Hội nghị có đ/c: Nguyễn Xuân Hán – Phó chủ tịch Công đoàn TKV; Đ/c: Đỗ Thị Nhung – Trưởng ban Nữ Công Công đoàn TKV; Đ/c: Vũ Đình Việt – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh  và các đ/c Phó ban và BCH Nữ Công của TKV.

      Theo báo cáo, 8 tháng đầu năm 2017 tình hình SXKD của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn; Sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn TKV. Phong trào nưc CNVC-LĐ và hoạt động nữ công vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Tập đoàn thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nữ CNVC-LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của tập đoàn. Chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, trong điều kiện sản xuất tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút. Phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.

      Tại Hội nghị đã lắng nghe 4 ý kiến phát biểu của các đ/c là trưởng ban Nữ công của các Công ty như: Than Vàng Danh, than Cọc Sáu, Tổng Công ty than Khoáng Sản, Tổng Công ty Hóa chất Mỏ. Đ/c: Nguyễn Xuân Hán – PCT Công đoàn TKV đã trả lời và tiếp thu ý kiến, bổ sung vào báo cáo 8 tháng đầu năm và xây dựng chương trình hành động những tháng còn lại của năm 2017.

                                                                                                                            Tin: Ánh Tuyết & Phạm Cường

Bài trướcGIẢI CẦU LÔNG THANH NIÊN MỞ RỘNG
Bài tiếp theoTác phẩm “Chờ tiếng còi phá hỏa” của tác giả Phạm Cường đạt giải Nhất cuộc bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” năm 2017