TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016

Chiều ngày 24/12, tại Hạ Long, Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải.