Thông báo mời chào hàng: Thi công quan trắc dịch động các mái taluy khu vực Quang lật cánh gà….

Scanned Image
Bài trướcThông báo chào hàng: Thi Công thành lập lưới khống chế hầm lò trung tâm Vàng Danh …
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Thi công Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 khu II Cánh Gà…