HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018.

         Sáng ngày 8/5 tại sân công nghiệp nhà bằng Vàng Danh. Công ty CP than Vàng Danh long trọng tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

        Tham dự mít tinh có các Đ/c lãnh đạo Công ty, Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và trên 2000 Công nhân lao động làm ca 1 ngày 8/5.

       Tháng hành động về AT- VSLĐ năm 2018 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018. Với mục đích: thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền triển khai luật AT- VSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp và người lao động. Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở SXKD triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động SXKD.

                   Đ/c: Vương Minh Thu – PGĐ Công ty phát biểu tại buổi Lễ

        Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí: Vương Minh Thu – PGĐ Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV – LĐ Công ty thi đua sản xuất an toàn không để sảy ra TNLĐ phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD tháng 5 và cả năm 2018; Đồng chí cũng nêu rõ các biện pháp cần triển khai trong tháng hành động về AT-VSLĐ. Trong đó: đẩy mạnh đầu tư, áp dụng cơ giới hóa trong đào lò, khai thác phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Lãnh đạo công ty cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty chủ động, kiên quyết khắc phục tồn tại, hạn chế; chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; kiên trì thực hiện mục tiêu “An toàn là thứ nhất – Sản xuất là thứ hai”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất tháng 5 – quý 2 và cả năm 2018.

                                                Toàn cảnh buổi Lễ

        Tại buổi lễ, Đ/c Chủ tịch Công đoàn Công ty, Quản đốc PX Kt11, Bí thư chi đoàn K5  đại diện người lao động, CNCB khối hầm lò và đại diện thế hệ trẻ Công ty đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm sản xuất an toàn. Thông qua hoạt động Tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng Công nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động; bảo vệ tài sản của Công ty góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bài trướcNgười công nhân tiên tiến tiêu biểu
Bài tiếp theoTẬP HUẤN BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2018