Công đoàn TKV nghe báo cáo phản ảnh năm 2015

Để chuẩn bị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2015, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức nghe báo cáo phản ảnh năm 2015 đối với Công đoàn các cơ sở theo 7 khối sản xuất kinh doanh. Các đồng chí Thường trực Công đoàn TKV; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và đại diện các Ban chuyên đề của Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tham dự đoàn công tác.