Tổng bí thư: ‘Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc’

Một trong những tư tưởng cốt lõi được Tổng bí thư trình bày trong báo cáo sáng nay là bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bài trướcGIỚI THIỆU HỘI CCB CÔNG TY
Bài tiếp theoÔng Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương