Thông báo mời chào hàng tổ chức tham quan du lịch đối với CBCNV làm việc chuyên cần thu nhập cao…

Bài trướcThông báo chào giá hút, nạo vét than bùn
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Lập phương án kỹ thuật, thi công dự toán khoan thăm dò…