Thông báo mời chào hàng: Thi công khoan thăm dò kiểm soát nước lò CII-5-4 Giếng Cánh Gà

Bài trướcBáo cáo tài chính quý II năm 2022
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Thi công khoan thăm dò năm 2022 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh