Thông báo mời chào hàng: Sửa chữa nhà để xe tại trụ sở Công ty

Bài trướcThông báo mời chào hàng: Sửa chữa thay thế các thiết bị vệ sinh khu Cánh Gà…
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn: Sửa chữa thay thế vách kính, cửa sổ, cửa đi nhà sinh hoạt Công nhân khu Lán tháp