Thông báo mời chào hàng: Khoan thăm dò kiểm soát nước lò…

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn: Sửa chữa tường kè, hố lắng, rãnh thoát nước…
Bài tiếp theoThông báo gia hạn mời chào hàng: Khoan thăm dò kiểm soát nước lò…