Thông báo mời chào hàng gói “Khoan thăm dò cung cấp nước CII-5-4, CII-5-6 Giếng Cánh Gà và V5 Cánh Tây Khu II Giếng Vàng Danh

2

Bài trướcThông báo mời chào hàng: Tổ chức tham quan du lịch nghỉ mát xuyên việt…
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn nhà thầu