Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống mônôray KPZS 148/7

TB KQLCNCC gói chào giá Hệ thống Mô nô ray KPZS-148-7

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng gói: Sửa chữa Hệ thống điều khiển quạt gió cục bộ Khu Giếng Cánh Gà