Than Vàng Danh “Vừa sản xuất – Vừa phòng chống dịch hiệu quả”

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, địa phương và Tập đoàn TKV về phòng chống dich Covid 19, Công ty đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, giữ khoảng cách trong giao ca cắt việc, bàn ăn bố trí vách ngăn, tổ Covid cộng đồng hoạt động tích cực. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, tuyên truyền ở mọi lúc, mọi nơi góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng tránh. Công ty thực hiện nghiêm công tác khen thưởng, kỷ luật trong công tác khen thưởng, kỷ luật trong công tác phòng chống dịch. Những tập thể, cá nhân làm tốt được biểu dương, khen thưởng, những cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch đều bị xử lý nghiêm túc.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều cơ bản hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao, trong đó Than nguyên khai đạt trên 50% kế hoạch năm, doanh thu bán than đạt xấp xỉ 50% kế hoạch năm, đời sống mọi mặt của người lao động được quan tâm, chăm lo chu đáo, dịch bệnh được kiểm soát đảm bảo sức khỏe người lao động, Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép “Vừa sản xuất – Vừa phòng chống dịch hiệu quả”

 

Bài trướcThông báo mời chào hàng: Sửa chữa máy xúc đá hầm lò XĐ-0.32
Bài tiếp theoTrao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình công nhân khó khăn