Than Vàng Danh thực hiện nhiệm vụ kép

Bài trướcThan Vàng Danh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép
Bài tiếp theoPhát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, xây dựng TKV phát triển bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp