Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Công ty

4 QĐ bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Công ty (ô.Hưng)-signed

Bài trướcNghị quyết họp HĐQT-06-8.3
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn gói: Lập phương án kỹ thuật khoan thăm dò…