Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bài trướcTổng bí thư: ‘Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc’
Bài tiếp theoBan Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016.