Lý Thế Cường Người thợ lò tiêu biểu ở than Vàng Danh

Bài trướcCÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2021
Bài tiếp theoThông báo khoan thăm dò kiểm soát nước lò chợ CIII-6-3 GVD