Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ngày 19/1. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị.

 

              Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Giao, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu tham luận về việc triển khai  thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2017, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc; đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Trên tinh thần đó, đồng chí nhấn mạnh:  Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề, cơ sở từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Sau 2 năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là năm 2017, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn trăn trở đến nay mới được nhận diện, tháo gỡ. Cùng với quyết tâm đổi mới phong cách lề lối, phương pháp, thái độ làm việc, sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu của đất nước, nhất là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Toàn ngành thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Nổi bật là tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới hiệu quả; đoàn kết thống nhất, tận tụy, kiên quyết chống tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hình ảnh người cán bộ “gương mẫu, trong sáng, tinh thông” gắn với đổi mới phong cách làm việc…

Ngành cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cơ bản trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Đó là, việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt như mong muốn; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, chi ngân sách thường xuyên tăng ở mức cao; cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn còn diễn ra; chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của toàn ngành chậm được bổ sung điều chỉnh ngang tầm nhiệm vụ…

Phát biểu gợi mở và nhấn mạnh thêm một số vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực cực kỳ quan trọng nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp.

Thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong đó nổi bật là thành công lớn về bố trí cán bộ ngay sau Đại hội XII; tiếp tục tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII), bước đầu đã có sự chuyển biến ngày càng rõ nét của các cấp, ngành trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Riêng về công tác cán bộ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung vào khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ hơn, nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. “Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?… Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?” – Tổng Bí thư nêu vấn đề.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tham luận tại điểm cầu Quảng Ninh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương đã ban hành từ đầu khoá XII đến nay.  Ngoài việc chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên, Tổng Bí thư lưu ý ngành đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. “Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp” – Tổng Bí thư nêu và hoan nghênh khi Ban Tổ chức T.Ư đã đưa vấn đề này thành chuyên đề thảo luận tại Hội nghị.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà những cán bộ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang phải đối mặt, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý: “Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định những chỉ đạo sát của các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tạo thuận lợi lớn cho các địa phương nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong công tác triển khai, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương. Quảng Ninh rất phấn khởi trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ thời gian qua; đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6. Riêng tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên tất cả đảng viên tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trực tuyến. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc rút ngắn thời gian triển khai Nghị quyết. Ngoài ra, việc học trực tuyến còn giúp giảm được việc đi lại, tiết kiệm chi phí. Sự đổi mới này đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo thêm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Quảng Ninh tiên phong thực hiện các nội dung trong nghị quyết từ rất sớm bằng thực hiện việc rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; sắp xếp lại các chi cục và các phòng chuyên môn có cùng chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại hệ thống trường học, trạm y tế; tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách; thực hiện cơ chế “đặt hàng” với một số nhiệm vụ trong các đơn vị sự nghiệp công… Năm 2017, Quảng Ninh thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố đạt  97,3%.  Số trưởng thôn còn lại là đảng viên dự bị hoặc chuẩn bị kết nạp Đảng trong thời gian tới thì Quảng Ninh sẽ tiến hành thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong năm 2018.

 

                                       Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Với quan điểm của tỉnh là một phòng ban làm nhiều chức năng khác nhau, một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Năm 2018 sẽ đổi mới công tác quản lý, chuyển đổi mô hình hoạt động, phân bổ, sử dụng NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy định, tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, bộ máy, biên chế, hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện; hoàn chỉnh, triển khai đề án cấp tỉnh; mở rộng thí điểm mô hình cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến cấp xã.

Tham gia ý kiến về vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói: “Ai chạy và chạy ai, câu trả lời như thế nào? Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, công tác đánh giá cán bộ là nhiệm vụ khó và cần có lời giải để đánh giá cán bộ như thế nào thì hợp lý. Đồng thời, hướng tới tiến hành đại hội bầu trực tiếp bí thư”. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần cơ chế khuyến khích các đối tượng đi nghĩa vụ quân sự vì đây sẽ là tiêu chí lựa chọn cán bộ sau này.

Về công tác quản lý biên chế, đồng chí cho rằng đã thống nhất đảng lãnh đạo thì không phân biệt biên chế giữa Đảng và chính quyền mà cần thực hiện liên thông quản lý cán bộ; hướng tới từng bước liên thông cán bộ công chức cấp xã với cấp huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cũng đề xuất Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu sớm thống nhất giao địa phương khung biên chế chung để địa phương tự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, đơn vị; đơn cử như thí điểm giao cho tỉnh quỹ cán bộ cấp phó, trên cơ sở đó tỉnh sẽ điều hành, bố trí hợp lý, phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung liên quan đến quy trình bổ nhiệm trong Đảng.

                                                                                  Minh Thu – Nguyễn Thanh

 

 

Bài trướcThủ tướng chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018
Bài tiếp theoTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba