Đảng uỷ than Vàng Danh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW 5 khóa XIII

      Ngày 14/8/2022 Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị TW 5 khóa XIII và quy định số 69 – QĐ/TW của Bộ chính trị cho toàn thể Cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng ủy hình thức học trực tiếp, trực tuyến tại 05 điểm cầu.

Đồng chí Phạm Văn Minh – Bí thư Đảng ủy Công ty triển khai nghị quyết tại Hội Nghị

Các đồng chí Phạm Văn Minh – Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó bí thư; đồng chí Lê Bảo Long – trưởng phòng tuyên giáo đảng ủy công ty đã trực tiếp tuyên truyền,  truyền đạt các nội dung cơ bản cốt lõi của 4 nghị quyết mà Hội nghị TW 5 khóa XIII đã thông qua.

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó đã phân tích làm rõ những chủ trương quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển về tăng cường cũng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới và những vấn đề cốt lõi trong quy định số 69 – QĐ/TW ngày 6/7/ 2022 của bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đây là những vấn đề rất quan trọng có liên quan trực tiếp lâu dài đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi Cán bộ Đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn trực tiếp là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng ủy Công ty lần thứ XXIII đã đề ra.

Bài trướcNgày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Than Vàng Danh
Bài tiếp theoGiới thiệu Tác giả, tác phẩm mới: Tâm Sự Cung Than – Tác giả: Phạm Văn Minh – Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh