CÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng thi đua đảm bảo AT- VSLĐ

 

       Thực hiện công văn số 428/CĐTKV- CSPL, ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai phát động tháng thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – Tháng 7 năm 2016; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (1/7/1996 – 1/7/2016), kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống vùng Mỏ -Truyền thống Ngành than (12/11/1936 – 12/11/2016). Ngay từ cuối tháng 6 Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Than Vàng Danh xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện tháng thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – Tháng 7/2016 với mục tiêu: Không để xảy ra sự cố loại I, loại II;  tai nạn lao động chết người; giảm 10% sự cố thiết bị và TNLĐ nặng so với bình quân quý II/ 2016; đảm bảo và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV.

 

      Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Công đoàn Công ty đã tổ chức phát động “ Tháng thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – Tháng 7 năm 2016” tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2016, đồng  thời chỉ đạo các bộ phận tổ chức phát động và đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác AT – VSLĐ với Công đoàn Công ty; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác AT- VSLĐ nhằm nâng cao nhận thức về công tác AT- VSLĐ, chấp hành đúng các quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn, thực hiện đầy đủ trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động như: Trực tiếp tuyên truyền trong sản xuất, trong đợt sinh hoạt Công đoàn bộ phận vào đầu tháng 7/2016, treo băng zôn tuyên truyền tại các khu vực đông công nhân lao động; viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thứ 6 hàng tuần với chuyên đề “ Công đoàn với công tác thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATV, cụ thể: Đôn đốc hoạt động và sinh hoạt mạng lưới ATV ở các bộ phận, các bộ phận đăng ký lịch sinh hoạt ATV với Công đoàn Công ty, để Công đoàn Công ty theo dõi và dự chỉ đạo sinh hoạt, thực hiện tốt việc trả phụ cấp cho ATV theo quy định, phối hợp với chuyên môn trong công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra những đơn vị khó khăn để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện công tác AT- VSLĐ và có ý kiến với chuyên môn giải quyết nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; chỉ đạo các bộ phận đăng ký các công trình liên quan đến công tác AT – VSLĐ, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công nhân lao động…

       Với những việc làm cụ thể như trên, tin tưởng rằng gần 6000 CB,CNLĐ Công ty CP Than Vàng Danh sẽ hưởng ứng Tháng thi đua AT-VSLĐ năm 2016 do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát động và hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 7 năm 2016 của Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn.

                                                                                                             Tin: Công Hạnh

Bài trướcCÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN – ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bài tiếp theoTHAN VÀNG DANH ĐÀO TẠO AN TOÀN TRÌNH DIỄN CHÁY NỔ KHÍ MÊ TAN VÀ BỤI NỔ THAN