Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên2023

BB, NQ ĐHCĐ thường niên 2023 công bố

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa hệ thống bùn ke đỡ tải thuộc nhà máy TVD 2
Bài tiếp theoThông báo chào hàng: Thi Công thành lập lưới khống chế hầm lò trung tâm Vàng Danh …