Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Xem và tải biên bản tại file “11.bb-dhdcd.pdf”

Bài trướcNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bài tiếp theoThông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu