Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Xem và tải báo cáo tại file “567.bc-tvd-tkkttc1.pdf”

Bài trướcBáo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
Bài tiếp theoBảng cân đối kế toán tháng 6 năm 2016