Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016.

Chiều 1/3,Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động
Quang cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp.

Năm 2015, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 18 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; tập trung triển khai và đưa Đề án 25 đi vào cuộc sống; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện… Những kết quả đã đạt được của năm 2015 đã góp phần tạo tiền đề để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được những kết quả bền vững cho những năm tiếp theo.

Đồng chí
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu  Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng thời trao đổi, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm của chương trình phối hợp năm 2016 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Trong đó, cần tập trung vào công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Nhất là, đẩy mạnh công tác phối hợp trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ra sức thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng…

ggggg
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chương trình phối hợp giữa các Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy cần mang tính cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, cần có khung quy chế phối hợp để việc triển khai chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy để tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chung đã ký kết. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, trong quá trình triển khai, cần thực hiện, xử lý công việc một cách linh hoạt dựa trên quan điểm những gì có lợi nhất cho dân thì làm.

Đồng chí Đặng Huy Hậu
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy trong năm 2015. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Huy Hậu mong muốn trong năm 2016, sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nhất là tăng cường phối hợp hiệu quả hơn trong kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, đổi mới công tác thi đua khen thường; tăng cường chế độ thông tin giữa các bên và ít nhất 6 tháng tiến hành sơ kết 1 lần… Qua đó, tạo ra sự đồng bộ trong nhận thức và thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2016.

                                                                            Nguyễn Chiến(Báo Quảng Ninh)

Bài trướcÔng Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Bài tiếp theoChủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng khai giảng năm học mới