“3 Hóa” ở than Vàng Danh hiệu quả từ một nghị quyết

Bài trướcThan Vàng Danh – Mỏ hiện đại để phát triển bền vững
Bài tiếp theoThông báo Kết quả lựa chọn gói: Sửa chữa thay thế thiết bị vệ sinh khu Vàng Danh